Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

TERMINARZ EGZAMINÓW

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach :

 

• 14 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego,

• 15 maja – z matematyki,

• 16 maja – z języka obcego nowożytnego.

We wszystkie trzy dni egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 10-12 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści będą mogli poznać 3 lipca.

Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 3 lipca.

Skip to content