Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZŁOŻENIE PISMA W PLACÓWCE
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAWARCIE UMOWY
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWA NAJMU
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRAKTYKANT
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKA
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZATRUDNIENIE NAUCZYCIEL
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK SAMORZĄDOWY
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – EDUKACJA UCZNIA
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZNIA
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA WEJŚĆ I WYJŚĆ
POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – OPIEKUN WYCIECZKI
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – FUNDUSZ ZDROWOTNY
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – REJESTR WEJŚĆ DO PLACÓWKI W CZASIE EPIDEMII COVID -19
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA – WOLONTARIAT
POBIERZKLAUZULA INFORMACYJNA –
POBIERZ

Skip to content