Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zajęcia biblioterapii „NIE! uzależnieniom w życiu moim i moich kolegów” w szkole na Wołowskiej

Na lekcjach religii klasy ósme miały okazję rozmawiać na różne ważne tematy. Poruszany był też problem rozmaitych uzależnień. Pod koniec roku szkolnego przyszedł czas na podsumowanie tego tematu. Odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pt. „Nie! Uzależnieniom w życiu moim i moich kolegów” moderowane przez nauczycielkę religii i bibliotekarkę. Rozmowy oparte były na fragmentach książek „Mały Książę” i „Pamiętnik narkomanki. Zajęcia urozmaiciły roboty, którymi należało kierować, by przetransportować klocki z nazwami cech charakteru w odpowiednie miejsce. Te zajęcia pozwoliły wszystkim porozmawiać na ważne i nie zawsze proste tematy. 

Skip to content