Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Warsztaty w Muzeum Współczesnym Wrocławia

Dnia 6 listopada 2023 uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Współczesnym Wrocławia przy placu Strzegomskim. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z historią i aktualnością sztuki współczesnej, a także z twórczością artystów związanych z Wrocławiem. Warsztaty pozwoliły na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz eksperymentowanie z różnymi technikami i materiałami.

Skip to content