Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Sprawozdanie za wrzesień 2023r- Laboratoria przyszłości

Nowy rok szkolny a w nim duże zmiany. Dzięki zajęciom „Przygoda z robotami i cyfrowym światem”   prowadzonym w klasach I -III oraz w klasach czwartych mamy więcej okazji do używania sprzętu z programu Laboratoria przyszłości. Klasy 1-3 podczas zajęć dodatkowych zapoznawały się z robotami Photon i programami obsługującymi. Uczyliśmy się prostego sterowania za pomocą Joysticka. Pisaliśmy swoje pierwsze programy za pomocą Photon Draw i Photon Badge.

Klasy czwarte, które mają więcej zajęć dodatkowych miały okazję nie tylko poruszać robotem za pomocą joisticka, ale także programować drogę Photona w rozmaitych kształtach. Projektować z ruchomych elementów lub na kartce drogę dla robota a potem w programie Draw i Badge programować ją. Pomocą okazały się fiszki przedstawiające strzałki do poruszania robotem oraz symbole świetlne i dźwiękowe takie same jak w aplikacji do programowania. Fiszki były dodatkowym narzędziem do programowania trasy dla robotów. Uczniowie przygotowali także kilka programów, w których robot poruszał się a następnie wypowiadał zdanie dotyczące czytania książek. W ten sposób czwartoklasiści uatrakcyjnili obchodzony w szkole Dzień głośnego czytania. Sterowali też robotem w taki sposób, by przy użyciu fiszek z literami napisał zdanie: „Czytanie jest super”. Przejazd robota nagrywaliśmy zakupionym aparatem a następnie film umieściliśmy na stronie szkolnej w zakładce biblioteka/ dzień głośnego czytania.

Klasy czwarte zapoznały się z drukarką 3D i sposobem wydruku. Poszukiwały projektów w Internecie i sprawdzały jak pobrać takie projekty, by można je w szkole wydrukować. Następnie uruchamiały drukarkę i proces wydruku wybranych projektów. Drukowaliśmy podpórki (sówki) do książek, breloczki i uchwyty na pisak dla robota Photona.

Klasy siódme na chromebooku z laboratoriów oglądały doświadczenia chemiczne: Sposoby rozdzielania mieszanin.

W klasie 7a i 7b na lekcjach języka angielskiego wykorzystywany był chromebook z laboratoriów. Tworzyliśmy kwestionariusz osobowy wybranej sławnej osoby i sprawdzaliśmy potrzebne informacje w Internecie.

Skip to content