Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Sprawozdanie luty 2024-„Laboratoria przyszłości”

W ramach laboratoriów w lutym
Klasa 6 na zajęciach z wychowawcą programowała robota w taki sposób, aby odkryć wszystkie ciekawostki związane z recyklingiem i utylizacją baterii. Każdy miał okazję spróbować swoich umiejętności. Odkryte karteczki czytaliśmy głośno zdobywając wiedzę na temat szkodliwości wyrzucania baterii „gdzie popadnie”, ich składu oraz zachowań proekologicznych. Następnie stworzyliśmy gazetkę w powyższej tematyce. 
W lutym w ramach zajęć „Przygoda z robotami i cyfrowym światem” zorganizowaliśmy obchody Dnia Bezpiecznego Internetu dla klas I, II, III. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz promowanie właściwych praktyk online. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję nauczyć się wielu istotnych zasad bezpieczeństwa w sieci. Z pomocą robotów, które stały się nie tylko narzędziami edukacyjnymi, ale także ciekawym elementem przyciągającym uwagę uczniów, omówiliśmy tematykę tworzenia mocnych haseł. Kolejnym ważnym tematem, który poruszyliśmy, były zasady netykiety. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami kultury internetowej, takimi jak szacunek dla innych użytkowników, brak tolerancji dla hejtu czy cyberprzemocy, oraz odpowiedzialność za własne działania online. Podczas zajęć szczególny nacisk położyliśmy również na rodzaje danych, których nigdy nie wolno ujawniać w sieci. Przypomnieliśmy również o konieczności zgłaszania wszelkich podejrzanych sytuacji dorosłym, takim jak kontakty ze nieznajomymi czy prośby o udostępnienie prywatnych informacji. Jako podsumowanie zajęć, uczniowie wzięli udział w quizie na platformie Kahoot. Quiz ten pozwolił nie tylko sprawdzić zdobytą wiedzę, ale także okazał się świetną formą zabawy i rywalizacji dla uczestników.
Klasa czwarta oprócz zajęć z robotami Photonami zajęła się poznawaniem programu Tinkercad. Podczas zajęć uczniowie tworzyli breloczki do kluczy. Stworzyliśmy także małą podziękowajkę dla SP 71 za ich dar serca.
Skip to content