Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Spotkanie z doradcami zawodowymi

Z cyklu spotkań z doradcami zawodowymi w dniu 5.12.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie. Temat spotkania: Moja lista preferencji. Uczniowie obliczali punkty rekrutacyjne biorąc pod uwagę przewidywane wyniki egzaminu ósmoklasisty i przewidywane oceny na koniec roku. W ten sposób mogli porównać swoje punkty z punktami danej szkoły, do której chcieliby się dostać.

Skip to content