Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

RADA RODZICÓW

Pełny skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców, z każdej klasy 1 rodzic, wybrany na I zebraniu klasowym na początku roku szkolnego.

W roku szkolnym 2022/ 2023 wybrano następujący Zarząd Rady Rodziców (RR):

 

 

Przewodniczący: Ewa Nowak
Wiceprzewodniczący: Jan Kowalski
Sekretarz: Ewa Nowak
Skarbnik: Jan Kowalski

 

 

Ponadto z pełnego składu Rady Rodziców do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/ 2023 zgłosiło się kilkunastu rodziców.

 

W ten sposób został ustalony skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 – tabela poniżej:

 

Klasa Imię i nazwisko Rodzica
1A Jan Kowalski
1B Ewa Nowak
1C Jan Kowalski
2A Ewa Nowak
2B Jan Kowalski
2C Jan Kowalski
3A Ewa Nowak
3B Jan Kowalski
3C Ewa Nowak

Skip to content