Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Ptaki wokół nas

Tematem lekcji z biologii przeprowadzonej w klasach 4,5,6 było: „Ptaki wokół nas”.

Cele lekcji: zainteresowanie uczniów różnorodnością ptaków w Polsce, kształtowanie umiejętności rozróżniania pospolitych ptaków.

W trakcie lekcji zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi sylwetek pospolitych gatunków ptaków , uświadomiono ich rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka .

Efektem zajęć było wykonanie przez uczniów bardzo ładnych prac plastycznych.

Skip to content