Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Profilaktyka uzależnień

W miesiącu maju uczniowie mieli okazję posłuchać wartościowych informacji na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, palenia papierosów i spożywania alkoholu. Brali czynny udział w wykonywaniu plakatów, ulotek, tworzeniu prezentacji multimedialnych, a nawet pisaniu fraszek. Powyższe zawierały treści dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz sięgania po inne używki, zdrowego stylu życia, sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. W pracę zaangażowani byli wychowawcy, nauczycielka informatyki oraz języka polskiego. Podsumowanie akcji odbyło się 31 maja w Światowy Dzień bez Papierosa. Wyeksponowaliśmy pracę uczniów w naszych salach.

Skip to content