Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

NIE! Uzależnieniom w życiu moim i moich kolegów- program biblioterapeutyczny

W czasie roku szkolnego uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych pt. ”NIE! Uzależnieniom w życiu moim i moich kolegów”. Zajęcia prowadzone przez nauczycielkę religii i bibliotekarkę pomagają zgłębić temat w oparciu o fragmenty książek. Korzystamy z książki „Mały Książę”, by przypomnieć sobie, że olbrzymie baobaby na początku były małymi ziarenkami. Czytamy fragmenty „Pamiętnika narkomanki”, by uczyć się na doświadczeniach innych i nie powielać ich błędów. W tym roku uczniowie zapoznawali się dodatkowo z fragmentami książki Michała Koterskiego „To już moje ostatnie życie”. Zajęcia przeplatane były rozmaitymi ćwiczeniami i ciekawymi rozmowami. W czerwcu podczas podsumowania tematu uczniowie pierwszy raz mieli okazję  wykorzystać roboty Photon. Uczniowie mieli za zadanie wybrać ustawiony na planszy klocek z opisaną cechą charakteru i przewieźć go robotem na odpowiednie wg ucznia miejsce. Poza kolorową planszą leżały dwie kartki z napisami 1. Mocne strony (jako dodatnie, przydatne) i 2. Słabe strony (uznawane jako ujemne, przeszkadzające w podejmowaniu decyzji przy odmawianiu skorzystania z używek). Zadanie to miało sprowokować dyskusję, jakie cechy charakteru pomagają a jakie przeszkadzają w odmawianiu innym przy zachęcie korzystania z różnych używek. Dyskusja była bardzo ożywiona i zajęcia ciekawe. Dzięki włączeniu robotów do realizacji programu udało się skłonić uczniów do większej aktywności, choć czytane fragmenty książek też pobudzały ich do rozmów. Połączenie biblioterapii i nowoczesnej technologii okazało się strzałem w dziesiątkę.

Skip to content