Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Kilka słów o programie „Laboratoria Przyszłości”

Szkoła Podstawowa nr 101 bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30000 zł na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego do realizacji programu.

1. Krótki opis programu
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań. Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
2. Informacja o zakupionym sprzęcie
Szkoła Podstawowa nr 101 we Wrocławiu, zakupiła następujący sprzęt:
Drukarka 3D z akcesoriami
Mikrofon jednokierunkowy z akcesoriami
Mikroport z akcesoriami
Gimbal
Mikrokontroler z akcesoriami i czujnikami
Oświetlenie do realizacji nagrań
Aparat fotograficzny z akcesoriami
Stację lutowniczą Robot edukacyjny z akcesoriami
Instrukcje bhp
3. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany między innymi na zajęciach teatralnych, muzyce, języku polskim.

Skip to content