Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Informacja dotycząca korzystania ze zorganizowanego przewozu do szkoły przez uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

( dotyczy uczniów z Oddziału Dziennego przy ulicy Wołowskiej 9)

 

  • Uczniowie-pacjenci z Wrocławia posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, mogą korzystać  z  zorganizowanego przewozu do szkoły, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o  we Wrocławiu  lub ze zwrotu kosztów dowozu do szkoły.

Wzory wniosków są dostępne jako załączniki do zarządzenia nr 9077/22 z 02.12.2022  pod adresem:

https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/24067/przewoz-dzieci-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkoly-placowki

lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Wołowskiej 9.

 

  • Rodzice uczniów-pacjentów spoza Wrocławia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności  i chcą korzystać  z przewozu do szkoły  zorganizowanego przez gminy   lub  ze zwrotu kosztów dowozu, składają wnioski w  gminach właściwych dla miejsca zamieszkania  ucznia-pacjenta. Wnioski należy pobrać we właściwej gminie.
Skip to content