Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Dzień Życzliwości

21 listopada 2022 obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W szkole przy ulicy Wołowskiej już miesiąc wcześniej zaczęliśmy wspólne przygotowania do tego dnia. Uczniowie tworzyli plakaty, rysunki tematyczne oraz wiersze dotyczące pozytywnej komunikacji, życzliwości w stosunku do kolegi oraz koleżanki, szacunku do siebie samego, sposobów na budowanie życzliwej atmosfery w szkole i w klasie. Najlepsze prace uczniów trafiły na główną gazetkę szkolną, pozostałe również zostały wyeksponowane w szkole. Nauczycielka plastyki wraz z uczniami przygotowała na ścianie jednej z klas drzewo życzliwości. Każdy miał okazję odbić swoją dłoń. W trakcie lekcji wielokrotnie nawiązywaliśmy do życzliwości, do przyjacielskiej postawy wobec siebie nawzajem. W trakcie zajęć z wychowawcą uczniowie omawiali sposoby, jak być bardziej życzliwym oraz jak w serdeczny i pozytywny sposób rozwiązywać problemy.

Skip to content