Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Dzień Życzliwości – zachęcamy do udziału!

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 LISTOPADA

Z okazji Dnia Życzliwości, który odbędzie się 21 listopada 2023 tj. wtorek

zapraszam wszystkich do przygotowywania w dowolnej, wybranej formie plastycznej

  • rysunków,
  • plakatów,
  • komiksu,
  • bądź napisania wiersza

związanego z tematem życzliwości np.:

  •  pozytywne komunikaty do nauczyciela,
  • życzliwość w stosunku do kolegi/koleżanki,
  • szacunek do siebie samego,
  • sposoby na budowanie życzliwej atmosfery w szkole/w klasie

Prace mogą być wykonane indywidualnie, w parach bądź w grupie (np. klasami).

Gotowe prace można przynosić do pedagoga szkolnego.

Skip to content