Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Doradztwo zawodowe

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 zostały zorganizowane spotkania z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy z uczniami klasy 7 i 8 na Oddziale Dziennym Psychiatrii przy ul. Wołowskiej oraz na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej przy ul. Koszarowej. Tematem spotkań w klasie 8 było: „Rynek pracy i zawody przyszłości w kontekście dalszych wyborów edukacyjnych” oraz „Odkrywanie osobistych preferencji i talentów – drogą do wyboru zawodu, dalszej edukacji”. W klasie 7 doradcy zawodowi omówili plany kształcenia i wybór zawodu. Przeprowadzili „Młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych”. Miesiąc grudzień to kolejne spotkanie doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego z uczniami klasy 8 przy ul. Wołowskiej. Na spotkaniu przedstawiono ofertę rekrutacyjną na rok szkolny 2023/24 a także symulator punktowy.

Uczniowie z pełnym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Skip to content