Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi z Centrum Kształcenia Zawodowego

Zbliża się szybkimi krokami czas na podjęcie ważnych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu przez uczniów klas ósmych. 

W trakcie indywidualnych rozmów zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania z doradcami. W czasie zajęć uczniowie rozmawiali o przyszłych wyborach szkół. Doradcy omówili harmonogram rekrutacji na rok 2024/25. Zaproponowali również konsultacje w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu dla tych, którzy mają trudności z wyborem szkoły.

Rozmowa z doradcą będzie pomocna w konstruowaniu swoich planów na przyszłość.

Każdy z uczestników otrzymał ciekawe materiały doradcze.

Życzymy udanych wyborów szkoły!

Skip to content