Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Zespół Szkół nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa 101

Liceum Ogólnokształcące XXXI

Cykl spotkań z doradcami zawodowymi w szkole na Wołowskiej

Cykl spotkań z doradcami zawodowymi. 26. 10.23r. odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi z PUP z kl.7a i 7b. Temat 2 godz. spotkania: „Mój przyszły zawód” oraz „Poznawanie swoich predyspozycji zawodowych”. Uczniowie wykonywali Zawodowy Test Projekcyjny w czasie którego poznawali zawody, omawiali ścieżki zdobywania kwalifikacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się Test Manualny. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością.

Kolejne spotkanie z doradcą zawodowym z CKZ to 10 listopada. Temat spotkania: „Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych” 
Uczniowie z klasy 8a i 8b poznali ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
13 listopada odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi z PUP z uczniami klas 8a i 8b. Temat spotkania: „Zastosowanie narzędzi poradniczych w odkrywaniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych”. Uczniowie wykonali Test Manualny, który polegał przekładaniu pałeczek w jak najszybszym czasie. Ankieter bierze pod uwagę cechy charakteru, kiedy klient stara się o pracę.
Innym testem był Młodzieżowy kwestionariusz „Młokosz” zainteresowań zawodowych. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Na zajęciach uczniowie, przy okazji, doskonalili swoje umiejętności w zakresie robienia zdjęć
Skip to content